Result

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

Board: GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

Post Name
Advt. No. : 8/2018-19 – Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018

Advt. No. : 4/2018-19 – Samaj Kalyan Nirikshak (SKN-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018

PROVISIONAL Merit List

PROVISIONAL Merit List

SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK
VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR)

Final Ans Key

SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK
VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR)

PROVISIONAL Result:

 
Link- 1
Link – 2 

DOC-VERIFICATION Instruction

Leave a Comment